► Nová třída účinnosti IE3


Od 1. ledna 2015 vstupuje na trh nová třída účinnosti motorů IE3, která tímto plně nahrazuje předchozí řady IE1 (dříve EEF2) a
IE2 (dříve EFF1).

Naše společnost dodává tyto motory s vyšší účinností od výrobce motorů CANTONI.

Motory IE3 tímto plně splňují nařízení Komise (EU) č. 4/2014 ze dne 6. ledna 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 640/2009,
kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign elektromotorů.

IE3 motor grafika

 

3SIE motory – technická data

Velikost motoru

►     80 až 355

Výkonový rozsah

►     0,75 kW až 375 kW

Počet pólů

►     2/4/6

Stupeň ochrany

►     IP55

Napětí

►     všechna standardní napětí

Frekvence

►     50 Hz a 60 Hz

 

 

Více informací a plné znění nařízení Komise (EU) č.4/2014 naleznete zde...